استفاده از قفل قفل امنیتی

- Nov 24, 2017 -

اهمیت قفل امنیتی این است که بیش از یک تگ خود را ارائه دهد که بتواند امنیت را فراهم کند. استفاده مناسب در روش های برنامه ریزی شده برنامه ریزی شده، قفل ایمنی ایمنی می تواند به اطمینان کمک کند که کارکنان به طور اتفاقی دستگاهی را که دیگران از آن استفاده می کنند، باز نکنند.
اولین قاعده در انتخاب یک قفل برای قفل این است که مطمئن شوید که قفل نگاه متفاوت از قفل در کارخانه های دیگر برای جعبه ابزار، دروازه ها، و غیره. ما معمولا با استفاده از رنگ های روشن انجام می شود. متداول ترین قفل های قابل قفل دارای برچسب "خطر" همراه با نام کارمند، عکس یا هر دو است.
همیشه تأکید شده است - "کارگر، یک کلید" اصل دوم است. این بدان معنی است که تمام کارگران تنها یک کلید دارند و کلید هیچ کس نمی تواند قفل امنیتی سایر کارگران را باز کند. یک کارگر ممکن است قفل های چندگانه داشته باشد و برای راحتی تنها یک کلید (KA نامیده می شود) را می توان مورد استفاده قرار داد، اما هیچکس نمی تواند کلید قفل کارگر دیگری را باز کند. این به این معنی است که شما باید با استفاده از یک کد کلید منحصر بفرد، قفلهای مناسب را انتخاب کنید تا بتوانید نیازهای خود را در حال حاضر و در آینده برآورده کنید.

محصولات مرتبط

  • قفل قفل قفل بلند
  • کنترل ایستگاه قفل
  • فلنج کور
  • سیلندر مخزن حبس
  • جعبه قفل ذخیره سازی کلیدی
  • ایستگاه حبس