قفل ایمنی ایمنی

- Nov 24, 2017 -

قفل ایمنی یک نوع قفل امنیتی است، قفل های امنیتی معمولا به قفل های امنیتی، قفل های الکتریکی، قفل های الکتریکی، قفل مدار، قفل شیر و قفل های کابل و غیره تقسیم می شوند. معمولا قفل های امنیتی و دیگر قفل های امنیتی با یکدیگر استفاده می شوند، قفل امنیتی می تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که قفل های امنیتی دیگر نمی توانند، بنابراین استفاده از قفل امنیتی بسیار گسترده است، تقاضای بازار بسیار بزرگ است.

محصولات مرتبط

  • مدار قطع کننده قفل
  • پلاگین Lockouts
  • قفل کردن پنل
  • دستگاه قفل شیر پروانه
  • سیلندر مخزن حبس
  • کیت قفل شیر