سواد ایمنی قفل

- Nov 24, 2017 -

صحبت از قفل، من اعتقاد دارم که بسیاری از مردم فکر می کنند قفل ها، قفل های خودرو، قفل های امن و دیگر ما می توانیم با قفل تماس بگیریم. در واقع، قفل ایمنی نه تنها برابر قفل امن است. این نیز یک اصطلاح ضروری برای اهداف امنیتی صنعتی است. اصطلاح "قفل ایمنی" در کشورهای خارجی بسیار محبوب است که لوتو نامیده می شود که بخشی از برنامه قفل گذاری و فهرست گذاری است. این عمدتا در شرکت های بزرگ، ماشین آلات صنعتی و غیره برای حفاظت از تجهیزات مهم مانند سوئیچ ها و دریچه های مکانیکی و جلوگیری از تراژدی استفاده می شود. این حادثه اتفاق افتاده است.

با این حال، قفل ایمنی به طور موقت در چین محبوب نیست، اما بسیار محبوب در خارج از کشور است. چرا؟

1. قوانین و مقررات تخصصی در خارج از کشور به وضوح بیان می کند که شرکت های بزرگ صنعتی باید از قفل های امنیتی برای اطمینان از ایمنی شرکت استفاده کنند. همچنین می توان گفت که کشورهای خارجی توجه بیشتری به ایمنی صنعتی نسبت به ما دارند.

2. تولید کنندگان خارجی در مقایسه با کمتر از کشور، کشور ما به عنوان بزرگترین کارخانه جهان در کشور شناخته شده است، تعداد کل کارخانجات با استفاده از میزان شیوع آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

با این حال، من معتقدم که هنجارهای امنیتی صنعتی روند کشور ما در آینده است. با توسعه سریع صنعت، ایمنی مطمئنا بیشتر توجه خواهد شد. در آینده، قوانین و مقررات و قوانین و مقررات بیشتر قطع خواهد شد. البته، افراد بیشتری با قفل ایمنی آشنا خواهند شد.

محصولات مرتبط

  • قفل قفل مینیاتور
  • دستگاه قفل شکن
  • دستگاه قفل برقی جهانی
  • حبس کابل جمع شدنی
  • سیستم قفل دریچه
  • قفل کردن پاور قدرت چرخشی